top of page
  • watertherapycenter

להיות ראוי

כל אחד רוצה להרגיש ראוי.

ראוי לאהבה, ראוי להכרה, ראוי לחברה.. להיות ראוי הוא מונח שמתאר את התחושה והחוויה של אדם אשר מרגיש כי הוא מקבל הכרה, הערכה וכבוד מהסביבה שלו.


להיות ראוי מתאר את המצב בו אדם מרגיש שהוא משמש דוגמה טובה לאחרים, ושהוא משתדל לעשות זאת בדרך אחראית ומתאימה.


מה גורם לאנשים מסוימים להרגיש ראויים, ולאחרים לא?

מדוע ישנם ילדים שחושבים שהכול מגיע להם, וישנם אחרים שחושבים שלא מגיע להם דבר?

מה באמת משפיע על בנייה של תחושת ערך עצמי יציבה ובריאה?

"תינוק נולד להורים. בשנותיו הראשונות הוא, כמובן, אינו יכול להסתדר בכוחות עצמו. הוא זקוק לדמויות מטפלות שישגיחו עליו, יאכילו אותו, יטפלו בו, יתנו לו חום, מגע, מבט. אם הוא לא יקבל את כל אלה, קרוב לוודאי שהוא לא ישרוד. ברמה האתית, ברמת הצדק, מגיע לתינוק הזה שיטפלו בו….. אבל, כידוע לכולנו, לא כל התינוקות אכן זוכים לטיפול נאות. חלקם ננטשים. חלקם מקבלים טיפול חלקי בלבד. ולטיפול חלקי כזה ישנן תוצאות קשות. לעתים להיעדר טיפול כזה יהיו תוצאות שילוו את התינוק לאורך כל חייו. כשהורים אינם מטפלים כיאות בתינוק, רוב הסיכויים שהוא יגדל וירגיש שהוא אינו ראוי. הוא ירגיש חסר ערך…. החוויה שהוא לא קיבל את הטיפול והיחס הראוי נצרבה, קרוב לוודאי, בתודעתו, והיא תלווה ותשפיע עליו לכל אורך חייו. כילד, כנער וכמבוגר, הוא ירגיש שלא מגיע לו.

אך האם באמת לא מגיע לו? האם הרגש הזה מצביע על האמת? ברמה האתית, ברמה של הצדק, מגיע לו. הוא ראוי לטיפול וליחס.

…… התינוק, שבילדותו הוריו אמרו לו שהוא אפס והוא האמין להם, וכשגדל והפך למבוגר המשיך להאמין להם. אנו רוצים לומר לו: 'זה שאתה מרגיש שאינך ראוי, זו רק ההרגשה שלך. מאוד מאוד ייתכן שאתה דווקא כן ראוי. ואולי כדאי לבדוק את השאלה הזו עם כלים נוספים. לא רק הרגשות שלך.' "


ציטוט מספרו של אמיתי מגד, "להיות ראוי" אשר מביא תיאורי מקרה מתוך הקליניקה של המחבר, אשר מדגימים בפשטות גישת טיפול מהפכנית ואפקטיבית – גישת הראויות – כך שעקרונותיה יהיו קלים ליישום עצמי כמו גם טיפולי.


מה אפשר לעשות על מנת לשפר את תחושת חוסר ערך?

מדבריו של אמיתי מגד, אשר מופיעים בפרק השני בספר, ניכר כי לפעמים מדובר בתחושות, רגשות ומחשבות אישיות. תחושות אלו עלולות לנבוע מביקורת עצמית מתמדת, או מחוויות עבר שנצרבו לנו במערכת. מכאן, עלינו עלינו לחשוב תחילה מדוע כך אנו מרגישים, ולנסות להתמקד בדברים שאנחנו מבצעים בצורה טובה, דברים חשובים עבורנו, או דברים שאנו אוהבים לעשות. התמקדות בכל אלו יכולה להעניק לנו תחושת משמעות ולמלא אותנו בכוח.


לכל אדם יש עוצמות וחולשות וחשוב שיכיר בהן. היכרות מעמיקה עם החולשות שלנו יכולה להוביל ליצירת שינוי, לצמיחה ושיפור. ומנגד, היכרות טובה בעוצמות שלנו, וההכרה בהן, עשויה להעצים את תחושת הערך העצמי שלנו.


מה לזה ולמים?

המרחב המימי מהווה מיכל ענק, המכיל את גופו ונפשו של האדם - על סך כל חלקיו. המים מעניקים תמיכה איתנה לאדם השוהה בהם, מעניקה תחושת החזקה בה המטופל יכול לשחרר את חסמיו, את ההגנות אליהן רגיל בסביבותיו. המים מאפשרים לנו פשוט להיות. לתת לגוף להתנועע באופן חופשי במרחב, בלי שיפוטיות, בלי נכון או לא נכון, ובכך מעוררים את תחושת הערך של האדם בעיני עצמו, ומעניקים לו תחושה שהוא ראוי. המים התרפויטים,המיטיבים, בקליניקות המים בהן מטפלים בשיטת WT , מספקים למטופל מרחב בטוח ומכיל. המים לא שופטים אותך. הם מקבלים אותך כפי שאתה ובתוכם- אתה ראוי. המטפל בשיטה זו מחזיק ב"משקפי חוסן".

215 צפיות

Comments


bottom of page