top of page
  • watertherapycenter

פעימה

פעימה.

"אם נתבונן על האדם כאורגניזם בין אורגניזמים אחרים, לראות מה הוא חולק עם שאר הבריאה, מהאמבה עד לפיל, כי אז קרוב לוודאי שנבחין בתפקידה של הפעימה" (ניק טוטון).

לכל אדם יש את הפעימה האישית שלו מעין ריקוד חייו. המשלב את התכונות המולדות יחד עם בחירות בחיים. כל אדם נע באופן ייחודי אך גם משתלב להיות חלק מריקוד הבריאה הפועם באופן הרמוני.

העולם סביבנו פועם כולו במקצב פעימה עונות השנה, יום ולילה, מחזור החיים. פעימות הלב, פעימת הנשימה, פעימת טונוס השריר. הפעימה יוצרת מעגל של התרוקנות והתמלאות ומאפשרת תנועה וקשר עם המרחב החיצוני.

בעבודתי רבת השנים פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית במים נחשפתי לצורות וביטויים רבים של פעימות המטופלים. דרך כלים מגוונים כגון, נשימה, מגע, תנועה, התבוננות, התכוונות, הסכמה לפגוש את הנחות היסוד של האדם. אני מבקשת להדגים למטופל את החיבור לתנועה הטבעית שתאפשר לו חווית זרימה אותנטית (flow).

המרחב הטיפולי המימי הינו מרחב שמור ומוגן המאפשר לפעימות השונות להתגלות ולהיחשף. הטראידה הטיפולית, מטפל, מטופל, מים מעין משולש מרפא מפגישה את המטופל בהדהוד משותף ומאפשר לו שינוי עמוק לאמונות והתפיסות של חייו.

הטיפול במים מזמין את המטופל למסע הנוגע במכלול, גופו, נפשו, רוחו. ההסכמה לחיבור עם המטפל כמו גם עם המים, מאפשרת חיבור עם הקיים והידוע מעבר לגבולות המוכר. חוויה זו פותחת למטופל צוהר לפעימה אחרת שפחות זמינה לו במציאות היומיומית. פעימה זו באה לידי ביטוי דרך החוויה הגופנית הרגשית והרוחנית המאפשרת פרשנות אחרת והפחתה מסוימת של שליטה עודפת.

גילוי זה מייצר משאב לאדם שרוצה להשיג שינוי ולהיטיב עם מרחבי חייו השונים.פעימה-

המטופל מוחזק בין זרועותי לאט לאט הנשימות שלנו מסונכרנות לתנועה עדינה משותפת. המים סביבנו ובתוכנו נעים באופן הרמוני מנחים אותי לתנועה האותנטית הפנימית של המטופל עוזרים לי לרקוד את התנועה שלו ומזכירים לנו את החוויה ההרמונית של פעימות החיים.


111 צפיות

Comments


bottom of page