top of page
Water Therapy

עבורנו המים הם דרך חיים, אנחנו מתנהלות במציאות מתוך פרספקטיבה של מים. מאפשרות למים, באופן מודע, להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו: בזוגיות, באמהות, כחברות, כמטפלות, כבני אדם בעולם המורכב הזה.

טיפול רגשי במים לגיל השלישי

בגיל השלישי רבים מתחילים לחוש את הפער בין הגיל הקלנדארי לבין הגיל גיל אותו הם מרגשים בפועל, לחוש את החוויה חוויה היומיומית משתנה עם השינויים התמורות הפיסיות שהגיל מביא עמו, ופעמים רבות

גם יחס החברה והסביבה משתנה.

הבינאריות של הגיל השלישי

הגיל השלישי מאופיין בבינאריות מורכבת המשפיעה על העולם הרגשי של בני הגיל: מצד אחד בשלות, בגרות, ניסיון חיים עשיר ו"הגעה לנחלה" המאפיינת את תהליכי החיים של בני הגיל השלישי ואת חווית היום יום שלהם. המרדף אחר הקריירה הסתיים, הגעה לגיל הפרישה, עמודי התווך של המשפחה בנויים, ולרוב הילדים יצאו מהבית והקימו משפחות משלהם. החוויה מאופיינת במעיין התפתחות שהגיעה לסגירת מעגל ונמצאת בשיאה.

מצד שני, בתוך האגם השקט כביכול, מתחילים להתעורר גלים וסערות קטנות בדמותם של שינויים עמוקים הבאים לידי ביטוי בגוף, בתחושות וברגשות וגם בתודעה המנטלית. בנוסף לשינויים חוסר היכולת של החברה והקהילה להבין את המשאבים העשירים המצויים אצל בני הגיל השלישי, מוסיפים לקושי המנטלי ולחיזוק ה"עצמי" בתקופה זו של החיים.

המים כסביבה טיפולית לבני הגיל השלישי 

המים כסביבה טיפולית רגשית לבני הגיל השלישי הנה סביבה מכבדת המסוגלת להכיל את כל עושר מורכבות עולמם.  המים לעולם לא יכבידו או יקשו, להפך הם יקלו על כאבים נפשיים ופיסיים, יספקו תמיכה עוטפת שהיא בת לוויה המותאמת בדיוק מרבי לאתגרים החדשים העומדים בחייהם.

טיפול רגשי במים בשיטת WT במרכז לטיפול רגשי במים לבני הגיל השלישי נולד מתוך הבנה בצורך העמוק בתמיכה והכוונה רגשית בתקופה זו של החיים, המים משמשים כמנגנון תומך בהתפתחות ובמימוש והיכולות והמאפיינות שלב חיים זה. 

שיטת WT לבני הגיל השלישי 

שיטת WT שפותחה על ידי יעל אונגר ארנוב ואוסי שטיין כולל פרוטוקול טיפולי בו המים מאפשרים חוויה שונה המניחה את כל המגבלות מחוץ למים ומאפשרת חוויה מחזקת המלווה יחד עם המטפל את האדם להציף כלפי מעלה את חזקותיו, שאיפותיו, וחלומותיו. כאשר הטיפול הרגשי קשור בהתמודדות עם מצבי חולי , בטיפול  במחלות בהן אין חשש להחמרה יפעלו המים כמרחב שיקומי ומשמר. בטיפול במחלות פרוגרסיביות יפעלו המים כמיכל העוטף, מחזיק ושומר על האדם. דרך המגע וההחזקה (הן של המטפל והן של המים), נוצרת הכלה שלמה יותר של המטופל כולו ותמיכה מלאה במורכבות שהגיל השלישי מביא עמו.

bottom of page