top of page
Water Therapy

עבורנו המים הם דרך חיים, אנחנו מתנהלות במציאות מתוך פרספקטיבה של מים. מאפשרות למים, באופן מודע, להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו: בזוגיות, באמהות, כחברות, כמטפלות, כבני אדם בעולם המורכב הזה.

טיפול רגשי במים במצבי חרדה

חרדה היא חלק מהחיים, כולנו מכירים אותה. כמעט אין אדם שלא חווה התקף חרדה בחייו. מוכרת לך ההרגשה איך זה לקום בבוקר עם החרדה ובערב ללכת איתה לישון? החרדה מנהלת אותך? עכשיו הגיע הזמן להחזיר את השליטה לחיים.

מהניסיון והבסיס המחקרי אנו למדים שוב ושוב לגבי יעילות שיטת טיפול רגשי במים במגוון מצבי חרדה לדוגמא: חרדה חברתית, הפרעת חרדה, פאניקה, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית (OCD) ועוד.

איך שיטת WT מסייעת לטפל בחרדה ?

  • הסוד שביעילות המרחב המיימי לטיפול בחרדה טמון בהתייחסות בו זמנית לשני הממדים המתמודדים עם החרדה - הגוף והנפש. כיום, רוב הטיפולים המוצעים לחרדה מדגישים ממד אחד בלבד, בעוד שיטת WT לטיפול רגשי במים, מתייחסת במקביל לגוף ולנפש. 

  • המים משמשים כמעין מיכל ענק לחרדה, בו מוחזקים גופו ונפשו של האדם, כך שההכלה וההחזקה נחווית בו זמנית. חווית ההכלה (contain) לצד חווית ההחזקה (holding) נותנים מענה ברור , מפחיתים ומווסתים את עוצמת הלבד, השיגעון ופחד המוות.

  • המרחב המיימי מאפשר לאדם הסובל מחרדה להפחית את שימוש היתר, במנגנונים ההישרדותיים האופייניים למצבי חרדה. בטיפול רגשי במים חווה האדם את המסוגלות הטבעית שלו להירגע ולווסת את החרדה. החוויה הגופנית במרחב המיימי מאפשרת "חיווט מחודש" של נתיבים מוחיים הישרדותיים, ויצירת מסלולים חלופיים מאוזנים יותר. חוויה מאוזנת זו מאפשרת הגברת תחושת ביטחון, יכולת החזקה של "האני", מסוגלות תפקודית והפחתת שליטת יתר. המרחב המיימי מהווה מעין סימולטור המאפשר למטופל לחוש עצמו פחות הישרדותי וחרד ו"להתאמן" בתחושה זו.

  • במצבי חרדה חש האדם כאילו הוא נטול "מערכת הגנה" מפני פגיעה. המים לעומת זאת מייצרים מעין "מעטפת מגן" מחודשת במקום זו הפגועה, באמצעות הלחץ ההידרוסטטי היוצר גירוי תחושתי קבוע.

"במים יותר קל לי מכבד...הנשימה שלי מגיעה כמעט לאפס. אני מרגיש שקט, נינוח וחופשי והדופק נרגע ויורד..." – ב', בן 52, הגיע למרכז לטיפול רגשי במים בעקבות התקפי חרדה קשים.

bottom of page