top of page
  • אוסי שטיין, יעל אונגר ארנוב

להכניס מים לטיפול


להיות מטפל רגשי במים זוהי זכות גדולה, היכולת להחזיק גוף במים, לערסל אותו בזרועותיך לתת לו לנוע בחופשיות בתנועה אותנטית. ההסכמה להיות נוכח בתהליך עמוק בו המטופל פותח צוהר לנשמתו, מאפשר למטפל לגעת בסגור ליבו.

רעות קדוש, מטפלת ותיקה בעלת קלניקה בטבעון, בוגרת הקורס המרוכז ללימודי שיטת WT (water therapy) למטפלים מנוסים מספרת: "כמטפלת יבשה שמשלבת טכניקות של עבודת תנועה, מגע ושיח, נחשפתי לעבודה הרגשית במים וכיום אני משלבת בין העולמות, היבשה והמים. אני מרגישה שהמים הכניסו נפח משמעותי לעבודה הטיפולית, במקום בו הגוף פוגש את המים, ההחזקה ותחושת הגוף משתנה, הגוף מאפשר לעצמו לחזור לראשוניות שלא תמיד מתאפשר ביבשה, מתוך המפגש של הגוף בתוך המים".

המרחב המיימי מייצר התאמה ייחודית בין המטפל והמטופל כשהמים משמשים כמוליך (קונקטור) ביניהם. חיבור זה מאפשר הדהוד (רזוננס) בין גוף המטפל לגוף המטופל (רולף בן שחר, 2013). הרזוננס הגופני יוצר העברה סומאטית המעוררת העברת תחושות ותכנים גופניים בין שני השותפים בטיפול, המטפל והמטופל. העברה הסומאטית מהוות כלי תרפויטי, ממדרגה ראשונה, המסייע למטפל בתהליכי אבחון, הכרות ויצירת הקשר, כמו גם בהתמודדות עם רגעים מורכבים בתהליך. ההעברה הסומאטית מאפשרת למטפל להעמיק את הבנתו בסיפור המטופל על ידי שיתוף תחושתי אותו חש בגופו שלו. חשוב שהמטפל ידע לזהות תחושות אלו, להבין את מקורן, להבחין בין תחושותיו הוא, לבין התחושות המושאלות שהועברו אליו מהמטופל ולעבוד עם תחושות אלו בטיפול.

רעות קדוש: "במרחב של המים מתאפשר לגוף להביע את עצמו ללא ביקורת של הראש, ושם מתרחשים תהליכים משמעותיים שמעצימים את הטיפול ביבשה. אני מרגישה שהמים מכניסים לתוך הטיפול היבשתי ערך עבודה נוסף שמגיע ממעמקי המים, שרק מפגש מול המים יכול לייצר אותם. מתאפשרת במים תחושת החזקה מלאה של המטפל את המטופל." המטפל שוהה עם המטופל במרחב משותף ותחת תנאים זהים (לחץ הידרוסטטי, טמפרטורה...), מה שמייצר מעין "מציאות משותפת“(shared reality) לה שותפים המטפל והמטופל. במציאות משותפת זו יוצרים המטפל והמטופל מעין יחידה נפרדת (היחידה הטיפולית) כשהמחבר ביניהם הוא המרחב המיימי. השהות המשותפת במים תורמת לחיבור של המטפל לעצמו ומביאה במידה רבה, להגברת האינטואיציה של המטפל. אינטואיציה זו עשויה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות: "תחושות בטן" לגבי המטופל, מילים אינטואיטיביות הקשורות במטופל שעולות במוחו של המטפל במהלך הטיפול. כל אלה עשויות להעצים את חווית הטיפול ולהגדיל את האפקטיביות שלו, לייצר זרימה ושחרור של תהליכים תקועים.

"המים בהחלט מעצימים ואף מקדמים את התהליך הטיפולי, מתרחש שילוב מדויק בין העולמות וכמו היכולת של המים לזרום כך גם מתאפשרת זרימה והעצמה ביבשה לאחר המפגש עם המים...." שיטת WT לטיפול רגשי במים, הינה שיטת פסיכותרפיה חדשנית, שפותחה ע"י אוסי שטיין ויעל אונגר ארנוב, השיטה מבוססת על הרעיון, הרואה במים כלי ומרחב אופטימלי לטיפול בקשיים רגשיים, כיום מטפלים רבים משלבים את השיטה עם שיטות טיפול נוספות ומצאו כי הטיפול המשולב אפקטיבי, ממוקד ומביא לתוצאות ממוקדות.


206 צפיות

Comments


bottom of page