top of page
Water Therapy

עבורנו המים הם דרך חיים, אנחנו מתנהלות במציאות מתוך פרספקטיבה של מים. מאפשרות למים, באופן מודע, להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו: בזוגיות, באמהות, כחברות, כמטפלות, כבני אדם בעולם המורכב הזה.

התוכנית השנתית להכשרת מטפלים

בטיפול רגשי במים בשיטת  WT 

טיפול רגשי במם

  סילבוס של התוכנית השנתית

סילבוס מפורט של מסלול ההכשרה השנתי למטפלים בטיפול רגשי במים בשיטת WT. תוכלו למצוא את הקורסים, המטרות ומידע מפורט על מהלך הקורס

תכנית שנתית להכשרת מטפים

התכנית השנתית להכשרת מטפלים

מטרת הלימודים להכשיר את המשתתפים להיות מטפלים בשיטת  WT , לאפשר היכרות עם המים כמרחב תרפויטי, להקנות מיומנוית לשילוב ההיבטים הרגשיים במרחב המיימי, בדגש על אינטגרציה הוליסטית בין הגוף והנפש.

WT מטפלים מוסמכים בשיטת

WT מטפלים מוסמכים בשיטת

בואו להכיר את מחזורי המטפלים שעברו את ההכשרה השנתית המלאה ורכשו כלים משמעותיים לטיפול רגשי במים

שאלות ותשובות

טיפול רגשי במים

רוצים ללמוד על שיטת הטיפול הרגשי במים, החדשנות, המחקרים, הטיפולים הסדנאות ותוכנית הלימודים השנתית 

הישארו בקשר

להזמנות של הספר "מים עד נפש" במהדורה דיגיטלית או מודפסת לחצו כאן

לרשימת הטיפולים והזמנת טיפול מותאם  לחצו כאן.

רוצים לפנות אלינו באופן ישיר? לחצו כאן

הצטרפו לרשימת הדיוור

מלאו את כתובת האימייל שלכם והצטרפו לרשימת הדיוור שלנו, לקבלת המגזין האלקטרוני - גאות

רח' אלונים 76, קרית טבעון

 • Facebook
סילבוס

סילבוס מסלול הכשרה לטיפול רגשי במים בשיטת WT

תכני הקורס

 • הערכה ואבחון אינטייק מים ואינטייק יבשה.

 • למידת שלבי הטיפול.

 • היכרות עם קבוצות התנועות המותאמות רגש.

 • Diving deep inside  היכרות עם טכניקות מתחת למים.

 • Free Flow שכלול טכניקות התערבות לכדי זרימה.

היקף שעות: קורס שנתי, 100 שעות אקדמיות

תכני הקורס

 • גוף המטפל: Water grounding יציבות, קרקוע, מנחי עמידה ותמיכה במים בדגש רגשי.

 • מערכות גופניות השותפות בתהליך הטיפולי.

 • גוף המטופל: התבטאויות גופניות של רגש embodiment, מרכזים אנרגטיים, חסימות. 

 • תהליכי קשר במים (water resonance) הדהוד גופני, אמפתיה גופנית.

היקף שעות: קורס שנתי, 45 שעות אקדמיות

תכני הקורס

 • מיהו מטפל?

 • בין אישי למקצועי: זליגת תכנים אישיים בעבודת המטפל.

 • כיצד מבצעים טרנספורמציה ייעודית.

 • המיכל הטיפולי: הרחבה, שמירה וגבולות.

היקף שעות: סמסטר א' 20 שעות אקדמיות

תכני הקורס

 • מהי נפש?, מהי נפש בריאה?גישות שונות להבנת נפש האדם, מנגנוני הגנה, התפתחות יחסי אובייקט והיקשרות.

 • היכרות עם אבחנות מרכזיות ב DSM.

 • הבניית טיפול מותאמת מצב רגשי במרחב המיימי.

היקף שעות: שנתי, 40 שעות אקדמיות

תכני הקורס

 • Case study

 • עבודה אישית וקבוצתית על מקרים מהקליניקה

היקף שעות: סמסטר ב', 40 שעות אקדמיות

התכנית השנתית בשיתוף מכללת תל חי

הקורס: טיפול רגשי במים 

מטרות

 • לימוד פרוטוקול הטיפול בשיטת WT

 • היכרות עם עולם הרגש והמים,  water state of mind.

 • תנועות מותאמות רגש.

 • אתיקה מותאמת לטיפול רגשי במים, קונטרה אינדיקציות לטיפול.

הקורס: כשגוף פוגש מים- גוף המטפל, גוף המטופל.

מטרות

 • גוף המטפל ככלי עבודה מרכזי בתהליך הטיפולי, שכלול מיומנויות גופניות, חשיפה לסוגי מגע שונים מותאמי מים.

 • גוף המטופל: מושגי מפתח בעבודה עם גוף במים, מפת הגוף באוריינטציה רגשית.

 • שותפות גופנית בתהליך הטיפולי, בטריאדה הטיפולית, מטפל מטופל ומים.

הקורס: קבוצת התפתחות

מטרות

 • חיבור ראשוני לתפקיד המטפל הרגשי במים.

 •  מטפל- ייעוד, בחירה ודרך.

 • סוגיות אישיות כמעכבות ומקדמות סוציאליזציה לתפקיד המטפל הרגשי במים.

 • טרנספורמציה ייעודית: מטפלי היבשה קופצים למים, מטפלי המים נוגעים ברגש.

הקורס: מפסיכו ועד פתולוגיה- במים ציר הנפש בין נורמליות לאב-נורמליות

מטרות

 • הקניית מושגי יסוד בתחום הנפש וההפרעות הנפשיות הבולטות.

 • למידת היבטים תיאורטיים ומעשיים של אבחון והתערבות במצבי נפש קיצוניים.

 • מצבים רגשיים לטיפול במים בשיטת WT.

הקורס: הדרכה קבוצתית- מסתמכת על פרקטיקום

מטרות

מתן הזדמנות לבחינת מקרים העולים מההתנסות המעשית  ולמידת עמיתים בהדרכה קבוצתית. בדגש על מצבים רגשיים עימם עובדים הסטודנטים בטיפולים: דכאון, חרדה, שכול, משבר סביב מחלה, משברי חיים.

bottom of page